Pożyczka pozabankowa

Najnowsze badania EBC sugerują, że zachęty dla inwestorów do podejmowania ryzyka mogą różnić się w zależności od wyboru instrumentu polityki finansowej. Zakupy aktywów, które pozostawiają najsilniejszy wpływ na krzywą dochodowości, są zazwyczaj związane z trwałymi napływami do funduszy inwestycyjnych obligacji.

pożyczka pozabankowa

Przy czym napływy są większe w przypadku bardziej ryzykownych rodzajów funduszy. Jest mniej dowodów na to, że inwestorzy podejmują wyższe ryzyko po wstrząsach na krótkiej krzywej dochodowości. Nie bez znaczenia jest to jak dostępna jest na rynku pożyczka pozabankowa i zakłada oprocentowanie.