Zbieranie ankiet

Istnieje wiele metod próśb o wypełnienie ankiety, w tym wywiady osobiste i telefoniczne, kwestionariusze wysyłane pocztą i online.

ankiety

Uzyskanie informacji osobiście może być najbardziej osobistym podejściem i najskuteczniejszym sposobem zdobycia zaufania i współpracy ze strony respondenta. Łatwiej jest reagować na zdziwioną mimikę, odpowiadać na pytania, szukać wyjaśnień lub przekierować odpowiedzi. Kontakt twarzą w twarz jest szczególnie przydatny do wykrywania dyskomfortu respondenta podczas omawiania drażliwych kwestii lub prób odpowiedzi w społecznie pożądany sposób.